+420 +420 724 745 160 info@mikrostech.cz

Menu

Farma Bůžkovi

Dodání a instalace robotického dojení VMS a další technologie.

Farma rodiny Bůžkových

Na rodinné farmě v Chlumečku u Křemže sedlačí rod Bůžkových již od 15. století. Kolektivizace ale hospodaření přerušila a Bůžkovi se k němu mohli vrátit až po opětovném získání usedlosti v restituci. V současnosti se specializují na výrobu mléka, v novém volném ustájení je 75 červenostrakatých dojnic. Tři sta hektarů půdy je tak využíváno především pro výrobu krmiv - ; 100 ha tvoří travní porosty, na orné půdě jsou pěstovány olejniny a obilniny. Stáj je vybavena dojícím robotem VMS a dalšími zařízením DeLaval, které instalovala společnost MIKROS-tech, s.r.o.

Kapacita nového volné stáje vybavené dojícím robotem DeLaval je 80 dojnic. Celkem je ve stáji asi 180 zvířat včetně telat. Tři sta padesát hektarů je využíváno především pro výrobu krmiv, na 100 ha jsou travní porosty, na orné půdě se pěstuje řepka a obilniny.

Hospodaří v chráněné krajinné oblasti v nadmořské výšce 500 metrů. Dalšími aktivitami farmy je poskytování služeb v oblasti zemědělství, především při sklizní obilí, setí a lisování objemných krmiv.

Stavba nové stáje byla zahájena na zelné louce v květnu roku 2008 a zkolaudována v listopadu téhož roku. Pro dojení robotem se majitelé farmy, manželé Bůžkovi rozhodli také proto, aby ušetřili pracovní sílu – dojiče. V první fázi robotizovaného dojení se provádí příprava struků před dojením. Robotické rameno uchopí mycí kalíšek a pomocí cirkulace vlažné vody a vzduchu omyje struk, stimuluje ho a osuší, provádí také oddoj prvních střiků. Tento postup funguje nezávisle na mléčném potrubí a tekutina je odváděna do zvláštní sběrné nádoby. Potom rameno nasazuje za pomoci optické kamery a dvojitého laseru strukové násadce. Každá čtvrť se dojí odděleně a software zaznamenává čas, nádoj, průtok, vodivost a příměsi krve z každé čtvrti. Pro učení nové krávy, resp. jalovice nebo hlídání stavu vemene a jeho dojení po otelení lze dojící box přepnout do manuálního režimu a nasadit strukové násadce ručně. Během dojení rameno přidržuje hadice a otáčí se, aby sňalo stukové násadce z jednotivých čtvrtí po jejich dojení. Po ukončení jsou struky pomocí trysky na rameni dezinfikovány. Krávy chodí na dojení do VMS obvykle třikrát až čtyřikrát během dne. Z robotu dojnice odchází přes jednostrannou mechanickou branku do krmiště.

Dojnice jsou ustájeny volně v boxových ložích vybavených matracemi, kde odkliz kejdy zajišťují shrnovací hydraulické lopaty DeLaval, které jsou nastaveny na pravidelné vyhrnování vždy po dvou hodinách. Ve stáji se používá systém řízeného pohybu krav a pro zjišťování příznaků říje u krav se využívá hodnocení jejich pohybové aktivity pomocí aktivity metrů umístěných na jejich obojku a antény ve stáji s dosahem o poloměru asi 50 metrů.

Zdroj: DeLaval