+420 +420 724 745 160 info@mikrostech.cz

Menu

Vazná stájVazná stáj - systém potrubního dojení

Během posledních let se mléčná užitkovost krav zvýšila. Proto může nyní vaše staré dojicí zařízení mít potřebu zvýšit kapacitu na nadojené množství mléka až o 50 procent více, než tomu bylo dříve.

Zastaralé dojící vybavení, které je nevhodné pro současnou produkci mléka způsobuje problémy s kvalitou mléka a zdraví vemene. Váš dojící systém je za běžné činnosti v provozu čtyři až šest hodin denně, 365 dní v roce. To je něco okolo 1500 až 2000 hodin za rok. Při běžné činnosti je samozřejmé, že musí být dojící zařízení běžně modernizováno. Systém dojení má veliký vliv na váš zisk.

DeLaval nabízí různá řešení přizpůsobená vašim potřebám a požadavků pro rozvoj vašeho podnikání.
DeLaval alternativní řešení dojení zahrnují potrubní systémy ve vazných stáních s důmyslnými DeLaval DelPro bezdrátově připojenými dojícími jednotkami, všestranné mobilní dojící jednotky a systémy dojení do konve.

Potrubní systém dojení má již nové velké průměry potrubí, to v kombinaci s novou vývěvou zajistí stabilní hladinu podtlaku během celého dojení. To vám pomůže lépe stimulovat spouštění mléka, je také přínosem při dobrý zdravotní stav vemen vašich krav. Nové DelPro dojící jednotky zvyšuje výkonnost dojnic. Systém automatického mytí a rychlého zchlazení mléka vám pomůže zajisti špičkovou kvalitu mléka.

DeLaval pojezdové kolejnice 
Usnadňují práci dojičům, téměř se eliminuje obtížné zvedání. Systém vykonává těžkou práci za vás. Kolejnice vytváří síť nosných kolejnic, které jsou umístěny nad hlavami ve vazné stáji. Dojící jednotky a stájové příslušenství visí zavěšené na nosičích.
DeLaval - pojezdové kolejniceDeLaval - pojezdové kolejnice

 

Systém dojení do konve DeLaval - systém dojení do konve
Užitečná samostatná jednotka na mléčné farmě pro dojení čerstvě otelených, nemocných nebo oddělených krav z důvodů ošetření. DeLaval BMS představuje kompletní dojící modul. Pomocí jedné dojící jednotky BMS lze podojit během jedné hodiny osm až deset krav.

 

DeLaval - mobilní dojící jednotka

 

DeLaval mobilní dojící jednotka MMU představuje všestranné řešení pro mnoho různých typů mléčných farem. Umožňuje podojit během jedné hodiny osm až deset krav. Má dvoukolový vozík, který převáží kompletní systém dojení včetně jedné nebo dvou dojících konví. Může být vybavena různými volitelnými možnostmi včetně různých typů vývěv, dojících souprav, plastových či nerezových konví a vík.